attachment

Expo 2017 Astana, Kazakhstan Expo 2017 Astana, Kazakhstan. Architect Smith & Gill.

Adrian Smith Gordon Gill Kazakhstan Pavilion

Related Stories