attachment

07-SFMOMA-Expansion

(Henrik Kam/Courtesy SFMOMA)

Related Stories