Yoshiko Sato, 1960-2012

Other

Obit of Sato.

Related Stories